ORGANIZING COMMITTEE

International Congress of Polish Society of Phlebology Organizing Committee:

 • Tomasz Urbanek
 • Marcin Kucharzewski
 • Tomasz Drążkiewicz
 • Włodzimierz Hendiger
 • Marek Iłżecki
 • Arkadiusz Jawień
 • Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska
 • Zbigniew Krasiński
 • Zbigniew Rybak
 • Piotr Terlecki
 • Adam Zieliński
 • Tomasz Zubilewicz

This website uses cookies to function properly. By continuing to use this website, you agree to these rules. Find out more