Detailed program
 • 7th June / 7 czerwca
 • 8th June / 8 czerwca
 • 9th June / 9 czerwca
 • 10th June / 10 czerwca
 • 11th June / 11 czerwca
 • 12th June / 12 czerwca
7th June / 7 czerwca

Monday / Poniedziałek

Day of clinical practice I / Praktyczne aspekty flebologii I

Obrady w języku polskim / Webinars and sessions in Polish only

17:00 – 17:35

Webinar

Kompresja na nowo – współczesne spojrzenie na kompresje krótkiego naciągu, nowe możliwości.

Marek Iłżecki, Sławomir Pyszniak

Warsztat pod patronatem firmy JUZO

17:40 – 18:55

Webinar

Praktyczne podejście do wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji naczyń w ostrej i przewlekłej niedrożności układu żylnego

Tomasz Urbanek, Tomasz Kleszczyński, Zbigniew Krasiński, Jakub Kęsik, Radosław Pietura

Warsztat pod patronatem firmy Boston Scientific

 1. Rewaskularyzacja w przewlekłej niedrożności układu żylnego – Tips and tricks, jak to skutecznie wykonać Jakub Kęsik
 2. Leczenie inwazyjne zakrzepicy żył głębokich – tromboliza przez cewnik czy trombektomia farmakomechaniczna? Zbigniew Krasiński
 3. Stenty w układzie żylnym – co warto wiedzieć? Tomasz Urbanek

Omówienie przypadków klinicznych

 1. Jakub Kęsik
 2. Radosław Pietura
 3. Tomasz Kleszczyński

19:00 – 21:00

ORIGINAL PAPER SESSION I

I SESJA PRAC ORYGINALNYCH

Moderator: Marek Maruszyński, Walerian Staszkiewicz, Tomasz Urbanek

19:00 – 19:05

Welcome / Powitanie

19:05 – 19:18

N-butyl-2-cyanoacrylate glue ablation for the great saphenous vein insufficiency treatment as a single-catheter procedure – four -years follow-up.

Zastosowanie kleju cjanoakrylowego w leczeniu niewydolności żyły odpiszczelowej metodą wewnątrznaczyniową jednocewnikową w czteroletniej obserwacji pacjentów.

Andrzej Eberhardt, Magdalena Potembska-Eberhardt, Włodzimierz Hendiger

19:18 – 19:31

The effect of the calibre and length of needle on the stability of sclerosing foam.

Wpływ średnicy i długości igły na stabilność piany sklerotyzującej.

Marian Simka, Marcin Skuła, Jacek Hobot, Joanna Czaja

19:31 – 19:44

Numerical modeling of the flow in the internal jugular vein.

Cyfrowe modelowanie przepływu krwi w żyle szyjnej wewnętrznej.

Marian Simka, Paweł Latacz

19:44 – 19:57

The number of pregnancies and deliveries and their association with selected morphological and hemodynamic parameters of the pelvic and abdominal venous.

System wpływ liczby ciąż i porodów na wybrane parametry morfologiczne i hemodynamiczne w układzie żylnym jamy brzusznej i miednicy małej.

Cezary Szary, Justyna Wilczko, Dominika Plucińska, Anna Pachuta, Marcin Napierała, Anna Bodziony, Michał Zawadzki, Tomasz Grzela

19:57 – 20:10

Venous thromboembolism prophylaxis and thrombotic risk stratification in the varicose veins surgery – prospective observational study.

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo zatorowej i ocena ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich u pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu żylaków kończyn dolnych – prospektywne badanie obserwacyjne.

Krzysztof Wołkowski, Maciej Wołkowski, Tomasz Urbanek

20:10 – 20:23

Pain complaints in patients with venous leg ulcers: a 12-week longitudinal study.

Dolegliwości bólowe u chorych z żylnymi owrzodzeniami kończyn dolnych: 12-tygodniowe badanie podłużne.

Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk

20:23 – 20:36

Application of flat-knit garments in treating lymphedema – restrictions on reimbursement .

Odzież płaskodziana w leczeniu obrzęków limfatycznych – ograniczenia refundacyjne.

Anna Narojczyk

20:36 – 20:49

36 month results of small and great saphenous vein ablation with venaseal medical adhesive and clarivein pharmacomechanical ablation system.

Porównanie wyników 36 miesięcznych ablacji żyły odpiszczelowej odstrzałkowej klejem medycznym venaseal i systemem ablacji farmakomechanicznej clarivein.

Michał-Goran Stanišić

20:49 – 21:02

Effectiveness of sclerosafe system for the treatment of anterior accessory saphenous vein and giacomini vein – six-month results.

Zastosowanie systemu sclerosafe w leczeniu niewydolności żyły odpiszczelowej dodatkowej przedniej i żyły giacomini – wyniki sześciomiesięczne.

Michał-Goran Stanišić

21:02

Zakończenie

8th June / 8 czerwca

Tuesday / Wtorek

Day of clinical practice II / Praktyczne aspekty flebologii II

Obrady w języku polskim / Webinars and sessions in Polish only

17:35 – 17:55

Webinar

Najnowsze osiągnięcia obrazowania naczyń- praktyczne zastosowanie w gabinecie flebologa i chirurga naczyniowego.

Jacek Kostecki

Warsztat pod patronatem firmy Mindray Medical

18:00 – 18:35

Webinar

Praktyczne podejście do bandażowania wielowarstwowego kończyn dolnych w przewlekłej niewydolności żylnej.

Dr Krzysztof Paruzel

Warsztat pod patronatem firmy Lohman Rauscher

19:00 – 21:00

ORIGINAL PAPER SESSION II

II SESJA PRAC ORYGINALNYCH

Moderator: Marcin Gabriel, Piotr Terlecki, Tomasz Urbanek

19:00 – 19:05

Welcome / Powitanie

19:05 – 19:18

Corona phlebectatica – epidemiology and pathogenesis in young population.

Corona phlebectatica – epidemiologia i patogeneza w populacji ludzi młodych.

Maciej Juśko, Klaudyna Bugla, Katarzyna Klimek, Michał Tworek, Piotr Skut, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek

19:18 – 19:31

Infinite ring fiber in evla laser treatment neov1940.

Światłowód wielopierścieniowy infinite ring w zabiegach evla laserem neov1940.

Michał Posmykiewicz

19:31 – 19:44

Complex interactive vein documentation (civd).

Kompleksowa interaktywna dokumentacja żylna (civd).

Piotr Hawro, Mariusz Kucewicz, Krzysztof Makarski

19:44 – 19:57

The awareness of airline passengers about the risk of venous thrombosis during an airplane flight.

Świadomość pasażerów linii lotniczych w zakresie ryzyka zakrzepicy żylnej podczas lotu samolotem.

Marcin Kucharzewski, Katarzyna Duda , Adrianna Doman , Marek Olesz , Wacław Kuczmik , Tomasz Urbanek

19:57 – 20:10

Pyodermia gangrenosum after sclerotherapy: case study of novel laser treatment.

Pyodermia gangrenosum po skleroterapii: studium przypadku nowej metody terapeutycznej z zastosowaniem ablacji laserem nd: yag.

Łukasz Szczygieł

20:10 – 20:23

The applicability of cyanoacrylate adhesive for embolization of incompetent perforating veins. preliminary report.

Możliwości zastosowania kleju cyjanoakrylowego do zamykania niewydolnych żył przeszywających – doniesienie wstępne.

Joanna Borecka-Sobczak, Marek Maruszyński

20:23 – 20:36

Evaluation of the effectiveness and safety of the endovenous microwave ablation – emwa.

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia metodą wewnątrzżylnej ablacji mikrofalowej – emwa.

Michał Molski, Stanisław Molski

20:36 – 20:49

Analysis of the bacterial microflora of venous leg ulcers – single center cross-sectional study of 754 patients.

Ocena mikrobiologiczna owrzodzeń żylnych – jednoośrodkowe badanie przekrojowe.

Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk

20:49 – 21:02

Urgostart contact as a supplementary dressing in the treatment of venous leg ulcers.

Opatrunek urgostart contact jak opatrunek uzupełniający w leczeniu owrzodzenia żylnego podudzia.

Jakub Majewski, Jacek Kostecki, Wacław Kuczmik

21:02 – 21:15

1940nm laser ablation with the use of axial optical fibre as an effective and safe method of treating superficial truncal venous insufficiency of the lower limbs.

Ablacja laserem 1940nm z zastosowaniem włókna osiowego jako skuteczna i bezpieczna metoda leczenia niewydolności pniowej żył powierzchownych kończyn dolnych.

Michał Rogozik, Włodzimierz Hendiger

21:15

Zakończenie

9th June / 9 czerwca

Wednesday / Środa

Walne zebranie członków PTF

Day of clinical practice III / Praktyczne aspekty flebologii III

Obrady w języku polskim / Webinars and sessions in Polish only

18:15 – 18:55

Webinar

Bezpieczne i skuteczne stosowanie kompresjoterapii  u pacjentów z cukrzycą.

Safe and effective use of compression therapy in diabetic patients.

Krzysztof Paruzel

Warsztat pod patronatem firmy Sigvaris

19:15 – 19:50

Webinar

Unikalna precyzja w aplikacji i kontroli ciśnienia w leczeniu owrzodzeń goleni.

Krzysztof Paruzel

Warsztat pod patronatem firmy Thuasne

20:00 – 21:00

GENERAL ASSEMBLY OF THE MEMBERS OF POLISH SOCIETY OF PHLEBOLOGY

WALNE ZEBRANIE CZłONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO

10th June / 10 czerwca

Thursday / Czwartek

Session and lectures only in Polish / Sesje i wykłady tylko w j. polskim

See International days program 11 & 12 Jun

15:20

WELCOME

15:30 – 16:30

SESSION 1

WHAT IS NEW IN VTE PROPHYLAXIS AND TREATMENT? – NEWS IN ANTICOAGULATION THERAPY

CO NOWEGO W PROFILAKTYCE I LECZENIU ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO – ZATOROWEJ? NOWOŚCI W TERAPII ANTYKOAGULACYJNEJ 

Moderator: Marcin Gabriel, Tomasz Zubilewicz, Tomasz Urbanek

15:30 – 15:42

Bleeding complications after anticoagulation treatment  – safety features and antidotes

Powikłania krwotoczne leczenia antykoagulacyjnego

Jerzy Windyga

15:42 – 15:54

VTE prophylaxis in medical patients – what is new?

Co nowego w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych leczonych zachowawczo

Małgorzata Dybowska

15:54 – 16:06

New indications for anticoagulation with rivaroxaban:

VTE therapy in children

PAOD

Rywaroksaban – nowe wskazania

Tomasz Urbanek

16:06 – 16:18

VTE recurrence prevention in non cancer and cancer patients

Profilaktyka nawrotu żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej u chorych onkologicznych oraz u pacjentów bez choroby nowotworowej

Zbigniew Krasiński

16:18 – 16:30

Discussion / Dyskusja

16:30 – 16:45

Invited lecture / Wykład na zaproszenie

Challenges in the VTE prophylaxis and treatment in the patients with Covid 19

Wyzwania profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo -zatorowej u pacjentów z infekcją COVID 19

Piotr Pruszczyk

16:45 – 16:55

Break – Exhibition visiting / Przerwa – wystawa partnerów

16:55 – 18:15

SESSION 2

2021 CLINICAL UPDATE OF ENDOVENOUS ABLATION

ABLACJA WEWNĄTRZŻYLNA – STAN NA ROK 2021

Moderator: Marek Iłżecki, Piotr Terlecki, Tomasz Urbanek

16:55 – 17:00

The guideline position of endovenous ablation

Aktualne wytyczne

Tomasz Urbanek

17:00 – 17:10

Endovenous laser ablation update

Ablacja laserowa – EVLT

Adam Zieliński

17:10 – 17:20

Radiofrequency ablation update

Radiofrequency – RF

Jarosław Rosochacki

17:20 – 17:30

Steam and microwave ablation update

Para wodna, Microwave

Michał Molski

17:30 – 17:40

Clarivein MOCA update

Clarivein – MOCA

Michał Goran Stanisić

17:40 – 17:50

Flebogrif mechanochemical ablation update

Flebogrif – ablacja mechano-chemiczna

Marek Iłżecki

17:50 – 18:00

Glue ablation update

Ablacja przy pomocy cyanoakrylatu

Michał Goran Stanisić

18:00 – 18:15

Discussion / Dyskusja

18:15 – 18:25

Break – Exhibition visiting / Przerwa – wystawa partnerów

18:25 – 18:35

Lecture / Wykład

Various faces of the short stretch compression – why not only the bandages?

Różne oblicza kompresji krótkiego naciągu – dlaczego nie tylko bandaże?

Marek Iłżecki

Lecture under the patronage of the congress’s educational partner: JUZO

Wykład pod patronatem partnera edukacyjnego konferencji: JUZO

18:40 – 19:10

SESSION 3

Below the knee vein incompetence treatment – when? how?

Leczenie niewydolności żył poniżej kolana – kiedy? jak?

Moderator: Tomasz Kleszczyński, Tomasz Urbanek

PIERRE FABRE education grant session / Sesja w ramach grantu edukacyjnego firmy PIERRE FABRE

18:40 – 18:50

How do I treat below the knee venous incompetence?

W jaki sposób leczę niewydolność żył poniżej kolana?

Tomasz Kleszczyński

18:50 – 19:00

How do I treat corona phlebectatica and venous foot pathology?

Jak leczę zmiany o charakterze corona phlebectatica?

Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska

19:00 – 19:10

How do I treat foot and BTK swelling?

Jak leczę obrzęk stopy i goleni?

Marcin Kucharzewski

19:15 – 19:25

Lecture / Wykład

Sclerotherapy in Poland – 30 year experience in the use of lauromacrogol (Kreussler – Pharma); the method development across the years

Skleroterapia w Polsce – Trzydzieści lat doświadczeń w stosowaniu lauromakrogolu firmy firmy Kreussler -Pharma oraz rozwój metody w kraju na przestrzeni lat

Zbigniew Rybak

Lecture under the patronage of the congress’s educational partner: BIOTAL

Wykład pod patronatem partnera edukacyjnego konferencji: BIOTAL

19:30 – 19:40

Lecture / Wykład

Sclerosafe – another edition of the catheter based sclerotherapy

Sclerosafe – inna odsłona skleroterapii z wykorzystaniem cewnika

Michał Goran Stanisić

Lecture under the patronage of the congress’s educational partner: PADTECH

Wykład pod patronatem partnera edukacyjnego konferencji: PADTECH

19:45 – 21:00

SESSION 4

JUBILEE SESSION 30 YEAR ANIVERSARY OF POLISH SOCIETY OF PHLEBOLOGY

SESJA Z OKAZJI JUBILEUSZU 30 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO.

Tomasz Drążkiewicz, Marek Maruszyński, Zbigniew Rybak, Arkadiusz Jawień, Walerian Staszkiewicz, Tomasz Zubilewicz, Tomasz Urbanek, Zbigniew Krasiński

The foundation and creation of Polish Society of Phlebology

Jak powstało Polskie Towarzystwo Flebologiczne?

Polish Society of Phlebology – where we are now?

Polskie Towarzystwo Flebologiczne w 2021 roku

11th June / 11 czerwca

Friday / Piątek

INTERNATIONAL DAY

Session and lectures in English / Sesje i wykłady w j. angielskim

The simultaneous translation will be provided / Tłumaczenie symultaniczne zapewnione

15:40

WELCOME

15:45 – 17:00

SESSION 5

IMPORTANT CLINICAL QUESTIONS

WAŻNE PYTANIA KLINICZNE

Moderator: Arkadiusz Jawień, Zbigniew Krasiński, Tomasz Urbanek

15:45 – 15:55

Numerical modeling of the flow: new tool to understand venous disease

Numeryczne modelowanie przepływu: nowe narzędzie w badaniach nad zrozumieniem chorób układu żylnego

Marian Simka (Poland)

16:00 – 16:10

Saphenous ablation and varicose vein treatment – staged or simultaneous approach

Ablacja żyły odpiszczelowej i leczenie zabiegowe żylaków – razem czy osobno?

Fedor Lurie (US)

16:15 – 16:25

Progression of chronic venous disease – dogmas and unknowns

Progresja przewlekłej choroby żylnej – dogmaty i niewiadome

Nicos Labropoulos (US)

16:30 – 16:40

Superficial vein incompetence and venous obstruction – what first? When should we treat

Niewydolność żył powierzchownych i przewlekła niedrożność układu żył głębokich – co leczyć jako pierwsze? Kiedy?

Tony Gasparis (US)

16:45 – 16:55

Contraindications and borderline indications to the compression treatment – what is new?

Przeciwwskazania i wskazania „borderline” do leczenia uciskowego

Eberhard Rabe (Germany)

17:00 – 17:15

Invited lecture / Wykład na zaproszenie

CVD from background to efficient treatment.

Joseph Raffetto (US)

The lecture supported from the educative grant from AlfaSigma

17:20 – 17:30

Break – Exhibition visiting / Przerwa – wystawa partnerów

17:30 – 18:40

SESSION 6

LYMPHOLOGY – SESSION OF THE SECTION OF LYMPHOLOGY OF POLISH SOCIETY OF PHLEBOLOGY (IN MEMORIAM OF PROF WALDEMAR OLSZEWSKI)

LIMFOLOGIA – SESJA SEKCJI LIMFOLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO (PAMIĘCI PROFESORA WALDEMARA OLSZEWSKIEGO)

Moderator: Andrzej Szuba, Walerian Staszkiewicz, Tomasz Urbanek

17:30 – 17:35

Prof.  Waldemar Olszewski

Andrzej Szuba (Poland)

17:35 – 17:47

Pathophysiology of lymphedema – what did we learn from prof. Olszewski research

Patofizjologia obrzęków limfatycznych w kontekście badań prof. Olszewskiego

Andrzej Szuba (Poland)

17:47 – 17:59

Management of filariasis lymphedema

Leczenie obrzęków limfatycznych w przebiegu filariozy

Gurusamy Manokaran (India)

17:59 – 18:12

Pathophysiology of primary lymphedema

B. B. Lee (US)

18:12 – 18:24

A long-life alliance with Professor Waldemar Olszewski (1979- 2020) by Lymphatic Microsurgery and complementary surgical procedures against peripheral lymphedema

Operacje mikrochirurgiczne i inne zabiegu chirurgiczne w leczeniu obrzęku limfatycznego

Corradino Campisi (Italy)

18:24 – 18:40

Discussion / Dyskusja

18:40 – 18:55

Invited lecture / Wykład na zaproszenie

HIFU / High Energy Low Frequency Therapeutic Ultrasound – where we are now?

HIFU / Ultrasonografia wysokich energii i niskiej częstotliwości w leczeniu żylaków kończyn.

Alfred Obermayer (Austria)

19:00 – 19:15

Break – Exhibition visiting / Przerwa – wystawa partnerów

19:15 – 19:30

Invited lecture / Wykład na zaproszenie

Pelvic vein anatomy

Anatomia żył miednicy

JF Uhl (France)

19:35 – 20:40

SESSION 7

PELVIC VEIN DISEASE

NIEWYDOLNOŚĆ ŻYŁ MIEDNICY

Moderator: Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska, Radosław Pietura, Tomasz Urbanek

19:35 – 19:47

Symptomatology and classification of PeVD – who should be treated?

Symptomatologia i klasyfikacja chorób żył miednicy – kogo powinniśmy leczyć?

Neil Khilnani (US)

19:47 – 19:59

Invasive treatment of pelvic vein incompetence

Leczenie inwazyjne niewydolności żył miednicy

Mark Meissner (US)

19:59 – 20:11

Difficulties and challenging situations in pelvic vein incompetence diagnostics and endovascular treatment

Trudności w diagnostyce i leczeniu niewydolności żył miednicy

Radosław Pietura (Poland)

20:11 – 20:23

Minimally invasive treatment of varicose veins of pelvic origin

Mało-inwazyjne leczenie żylaków pochodzenia miedniczego

Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska (Poland)

20:23 – 20:40

Discussion / Dyskusja

12th June / 12 czerwca

Saturday / Sobota

INTERNATIONAL DAY

Session and lectures in English / Sesje i wykłady w j. angielskim

The simultaneous translation will be provided / Tłumaczenie symultaniczne zapewnione

08:55

WELCOME

09:00 – 09:15

Invited lecture / Wykład na zaproszenie

My “personal” foam sclerotherapy history

Moja własna historia skleroterapii pianą

Atillo Cavezzi (Italy)

09:15 – 10:30

SESSION 8

CONTROVERSIES IN PHLEBOLOGY (I)

KONTROWERSJE WE FLEBOLOGII

Moderator: Zbigniew Rybak, Adam Zieliński, Tomasz Urbanek

09:15 – 09:27

Varicose vein removal without saphenous vein ablation/removal – does it make sense?

Leczenie żylaków kończyn z pozostawieniem żyły odpiszczelowej

Sergio Gianesini (Italy)

09:27 – 09:39

How to avoid  varicose vein recurrence in the popliteal fossa?

Jak zapobiec nawrotowi żylaków w dole podkolanowym?

Frank Żernovicky (Slovakia)

09:39 – 09:51

Superficial vein incompetence  – should we ablate all veins?

Czy powinniśmy wykonywać ablację wszystkich niewydolnych żył powierzchownych?

Erika Mendoza (Germany)

09:51 – 10:03

Are recurrent varicose veins after endovenous treatment or after surgery so different?

Żylaki nawrotowe po leczeniu chirurgicznym i ablacji wewnątrznaczyniowej

Marianne de Maeseneer (The Netherlands)

10:03 – 10:15

Mid term results of endovenous crossectomy – prospective observation

Wyniki crossektomii laserowej – obserwacja prospektywna

Juris Rits   (Latvia)

10:15 – 10:30

Discussion / Dyskusja

10:30 – 10:45

Invited lecture / Wykład na zaproszenie

From 1470 to 1940 nm

Od lasera 1470 nm do 1940 nm

Uldis Maurins (Lativia)

10:50 – 11:00

Lecture / Wykład

Polish Laser 1940 nm – two years experience in the treatment of the superficial vein incompetence. An evaluation of the treatment efficacy, safety and satisfaction of the patients.

Polski Laser 1940 nm – dwa lata doświadczeń w leczeniu schorzeń żył. Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów

Zbigniew Rybak (Poland)

Lecture under the patronage of the congress’s educational partner: METRUM CRYOFLEX

Wykład pod patronatem partnera edukacyjnego konferencji: METRUM CRYOFLEX

11:05 – 11:15

Break – Exhibition visiting / Przerwa – wystawa partnerów

11:15 – 12:05

SESSION 9

INVASIVE TREATMENT OF ACUTE DVT

LECZENIE INWAZYJNE ZAKRZEPICY ŻYŁ GŁĘBOKICH

Moderator: Zbigniew Krasiński, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek

11:15 – 11:27

Mechanical and pharmacomechanical methods of thrombus removal – why not CDT only?

Metody mechaniczne i farmakomechaniczne w leczeniu zakrzepicy żył głębokich – dlaczego nie tylko tromboliza przez cewnik

Michael Lichtenberg (Germany)

11:27 – 11:39

Outcome measures after endovenous thrombus removal for iliofemoral DVT

Wyniki leczenia inwazyjnego zakrzepicy biodrowo udowej

Niels Baekgaard (Denmark)

11:39 – 11:51

Upper extremity thrombosis treatment  – when and how?

Leczenie zakrzepicy żył głębokich kończyn górnych – kiedy i jak?

Zbigniew Krasiński (Poland)

11:51 – 12:05

Discussion / Dyskusja

12:05 – 13:00

SESSION 10

THE CHALLENGES IN THE CHRONIC VENOUS OBSTRUCTION TREATMENT

WYZWANIA W LECZENIU PRZEWLEKŁEJ NIEDROŻNOŚCI UKŁADU ŻYLNEGO

Moderator: Jan Kęsik, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek

12:05 – 12:17

Stent inflow problems – Achilles heal of venous interventions

Problem napływu żylnego – pięta Achillesowa interwencji naczyniowych w układzie żylnym

Houman Jalaie (Germany/Netherlands)

12:17 – 12:29

Stent choice in the chronic obstruction treatment – does it matter?

Leczenie niedrożności układu żylnego – czy wybór stentu ma znaczenie

Steven Black (UK)

12:29 – 12:41

Why IVUS in deep vein obstruction treatment?

Leczenie niedrożności układu żylnego – dlaczego IVUS

Łukasz Dzieciuchowicz (Poland)

12:41 – 13:00

Discussion / Dyskusja

13:00 – 13:10

Break – Exhibition visiting / Przerwa – wystawa partnerów

13:10 – 13:20

Lecture / Wykład

Important clinical question:

Endovenous heat induced thrombosis – should we be worry about?

EHIT – czy mamy się martwić?

Lowell Kabnick (US)

13:25 – 14:30

SESSION 11

VENOUS LEG ULCER TREATMENT UPDATE

LECZENIE OWRZODZEŃ ŻYLNYCH GOLENI

Moderator: Arkadiusz Jawień, Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska, Tomasz Urbanek

13:25 – 13:37

What does EVRA trial tell us?

Co mówi nam badanie EVRA?

Manjit Gohel (UK)

13:37 – 13:49

Minimal – invasive treatment of VLU – how can it be done in Polish conditions?

Minimalnie – inwazyjne leczenie chorych z owrzodzeniem żylnym goleni – jak to można zrobić w polskich warunkach?

Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska (Poland)

13:49 – 14:01

Venous leg ulcer – how to improve the treatment results

Jak poprawić wyniki leczenia u chorych z owrzodzeniem żylnym goleni

Arkadiusz Jawień (Poland)

14:01 – 14:13

Difficulties with compression in patients with VLU

Trudności w leczeniu uciskowym chorych z owrzodzeniem żylnym goleni

Marek Iłżecki (Poland)

14:13 – 14:30

Discussion / Dyskusja

14:30 – 14:40

Lecture / Wykład

Flebogrif multicentre prospective study – preliminary results

Wielośrodkowe prospektywne badanie kliniczne z cewnikiem Flebogrif w leczeniu niewydolności żyły odpiszczelowej – wyniki wstępne

Tomasz Zubilewicz (Poland)

Lecture under the patronage of the congress’s educational partner: BALTON

Wykład pod patronatem partnera edukacyjnego konferencji: BALTON

14:45 – 15:00

Lecture / Wykład

Medical compression in diabetic patient

Leczenie uciskowe u pacjentów z cukrzycą

Franz Joseph Schingale (Germany)

Lecture under the patronage of the congress’s educational partner: MEDI

Wykład pod patronatem partnera edukacyjnego konferencji: MEDI

15:05 – 16:20

SESSION 12

CONTROVERSIES IN PHLEBOLOGY (2)

KONTROWERSJE WE FLEBOLOGII

Moderator: Zbigniew Krasiński, Piotr Terlecki, Tomasz Urbanek

15:05 – 15:15

CVD – what type of medical compression and when?

Przewlekłe choroby żył – jaka kompresja i kiedy?

Joseph Caprini (US)

15:20 – 15:30

Caprini score based VTE risk evaluation – is this valid for every patient?

Ocena ryzyka żylnej choroby zakrzepowo zatorowej w oparciu o skalę Capriniego – czy dla wszystkich chorych?

Joseph Caprini (US)

15:35 – 16:05

DEBATE

Focus on varicose vein removal in the patient after saphenous ablation

DEBATA KLINICZNA

Jak usuwać żylaki kończyn u pacjentów po usunięciu żyły odpiszczelowej ?

15:35 – 15:45

Miniphlebectomy is the best!

Najlepsza jest miniflebektomia!

Paul Pittaluga (France)

15:45 – 15:55

Nothing more than sclerotherapy

Skleroterapia – leczenie z wyboru

Adam Zieliński (Polska)

15:55 – 16:05

Discussion / Dyskusja

16:05 – 16:15

Endovenous Laser Ablation of prominent vertical forehead veins with the 1940nm radial laser

Ablacja wewnątrzżylna laserem 1940 nm w leczeniu żył okolicy czoła o przebiegu wertykalnym

Mark Whiteley (UK)

16:20

End of the congress

What is next in Polish Society of Phlebology?

Zakończenie kongresu

Co dalej w Polskim Towarzystwie Flebologicznym?

Tomasz Urbanek, Zbigniew Krasiński

This website uses cookies to function properly. By continuing to use this website, you agree to these rules. Find out more