OPŁATY

OPŁATY REJESTRACYJNE

Członek PTF*

125,00 PLN

Lekarz, lekarz w trakcie specjalizacji, technik medyczny

185,00 PLN

Student**, pielęgniarka

bezpłatnie

*Członek PTF – lekarz będący członkiem PTF, posiadający opłacone aktualne składki członkowskie.

**Student – student medycyny do 26 roku z ważną legitymacja studencką (do wglądu na życzenie Organizatora)

Wszystkie stawki rejestracyjne są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

OPŁATA REJESTRACYJNA UCZESTNIKA ZAWIERA:

  • Dostęp do sesji naukowych
  • Wstęp na wirtualne stoiska wystawiennicze dla osób uprawnionych do wystawiania recept
  • Certyfikat uczestnictwa

PŁATNOŚCI I FAKTURY

Aby uzyskać fakturę VAT za opłatę kongresową prosimy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w formularzu rejestracyjnym online. Płatności należy dokonywać z góry (do 08 czerwca 2021 r.). Faktury za rejestrację będą wystawiane przez DMC Poland Sp. z o.o. Rejestracja nie zostanie potwierdzona, dopóki pełnowartościowa płatność nie zostanie zaksięgowana. Opłaty za uczestnictwo w kongresie można dokonać korzystając z jednej z następujących opcji:

  • płatność poprzez przelew bankowy
  • płatność kartą kredytową 

Wpłaty w złotych polskich (PLN)

PRZELEW BANKOWY

Nazwa banku: Bank Millenium SA

Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Kod SWIFT: BIGBPLPW

Numer IBAN: PL 2011 6022 0200 0000 0356 4308 24

Beneficjent: DMC Poland Sp. z o.o.

Szczegóły płatności: Wszystkie płatności powinny zawierać tytuł: PTF 2021 + imię i nazwisko uczestnika

UWAGA: Wszystkie koszty bankowe leżą po stronie płatnika!

KARTA KREDYTOWA

Płatności są przetwarzane przez system PayPal, gdzie można dokonać opłaty za rejestrację kartą kredytową lub debetową. Używając karty kredytowej lub debetowej, Uczestnik zawsze ponosi opłatę za usługę w wysokości 6%, która będzie automatycznie pobrana z konta. Link do płatności zostanie wysłany w wiadomości potwierdzającej rejestrację.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zapoznaj się z pełnymi warunkami uczestnictwa tutaj. Rejestrując się na kongres akceptujesz warunki uczestnictwa.

ANULACJE

Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie wymaga zachowania formy pisemnej – drogą elektroniczną na adres: info@phlebology2021.pl Decydująca jest data otrzymania rezygnacji.

LIST ZAPRASZAJĄCY

Na żądanie uczestnika istnieje możliwość otrzymania formalnego zaproszenie dla zarejestrowanych osób. Zaproszenie ma na celu pomóc osobom chcącym wziąć udział w wydarzeniu w dokonaniu różnych formalności np. uzyskanie wizy, zgody jednostki uczelnianej na delegacje. Jednocześnie wydanie listu zapraszającego nie zobowiązuje Organizatora kongresu do zapewnienia jakiegokolwiek wsparcia finansowego. Listy zostaną wysłane pocztą elektroniczną lub na żądanie pocztą tradycyjną. W przypadku, gdy potrzebna jest przesyłka pocztą tradycyjną, uczestnik zamawia kuriera na własny koszt.

ZAPYTANIA

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących rejestracji na wydarzenie, skontaktuj się z naszym zespołem.

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Dowiedz się więcej